Board of Directors

AUDIT AND RISK COMMITTEE
Quek Bin Hwee (Chairman)
Leo Mun Wai
Jeann Low Ngiap Jong
Tan Boon Khai
EXECUTIVE COMMITTEE
Jonathan Yap Neng Tong (Chairman)
Tony Tan Tee Hieong
Janine Gui Siew Kheng
NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE
Teo Swee Lian (Chairman)
Stephen Lim Beng Lin
Jonathan Yap Neng Tong